4 خرداد ماه 1395

ثبت نام ترم یک تابستانه واحد آموزشهای مهارتی و دانش بنیان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در حال انجام است.

دوره های مهارتی تعمیرات تبلت، کسب و کار الکترونیک، گرافیک رایانه ای و ICDL در این ترم برگزار خواهند شد.

زمان ثبت نام در دوره های تابستانه تا پایان خرداد ماه 1395 تمدید شده است.

علاقمندان جهت ثبت نام میتوانند به دفتر آموزشهای مهارتی و دانش بنیان واحد تهران مرکزی واقع در طبقه پنجم ساختمان جدید مجتمع دانشگاهی نیایش مراجعه فرمایند.