13 خردادماه 1395

ترم اول تابستان دوره های مهارتی و دانش بنیان از تاریخ 12 تیرماه 1395 آغاز خواهد شد.

برنامه برگزاری کلاس ها به ترتیب زیر است:

دوره مهارتی تعمیرات تبلت (و تلفن همراه هوشمند): روزهای زوج ساعت 15 الی 17

دوره مهارتی ICDL : روزهای زوج ساعت 17.15 الی 19.15

دوره مهارتی گرافیک رایانه ای: روزهای فرد ساعت 15 الی 17

دوره مهارتی کسب و کار الکترونیک: روزهای فرد ساعت 17.15 الی 19.15