30 تیرماه 1395

ثبت نام ترم جدید دوره های مهارتی از روز شنبه مورخ 2 مردادماه 1395 آغاز میشود.

این مرحله از ثبت نام به مدت دو هفته در جریان است و دوره های مهارتی تعمیرات تبلت ( و تلفن همراه هوشمند ) ، کسب و کار الکترونیک، گرافیک رایانه ای و ICDL در این ترم ثبت نام میشود.

جهت ثبت نام در دوره های مهارتی میتوانید به دفتر آموزشهای مهارتی و دانش بنیان واقع در دانشکده فنی تهران مرکز مراجعه یا با شماره تلفن 88851789-021 تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام اولیه کلیه دوره ها از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام دوره های مهارتی امکان پذیر است.