29 مردادماه 1395

ترم اول پاییز دوره های مهارتی و دانش بنیان از تاریخ 24 مهرماه 1395 آغاز خواهد شد. در ترم اول، واحدهای مهارتی بصورت واحد اختیاری برای همه دانشجویان ورودی جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز قابل ثبت نام است.

برنامه برگزاری کلاس ها به ترتیب زیر است:

دوره (واحد) مهارتی تعمیرات سخت افزارهای هوشمند (تبلت و تلفن همراه هوشمند): روز چهارشنبه

دوره (واحد) مهارتی ICDL : روزپنجشنبه

دوره (واحد) مهارتی گرافیک رایانه ای: -

دوره (واحد) مهارتی کسب و کار الکترونیک: روز دوشنبه

تعیین واحدهای مهارتی با توجه به رشته تحصیلی دانشجویان صورت میگیرد.