27 مهرماه 1395

دفتر آموزشهای مهارتی و دانش بنیان با مشارکت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگاه های 2 ساعته "کسب و کار الکترونیک" و " فنون ارائه مطلب با استفاده از ابزارهای دیجیتال" را در بخش کارگاه های آموزشی دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال تهران برگزار میکنند.

برنامه برگزاری کارگاه ها به شرح زیر است:

کسب و کار الکترونیک  -   نام استاد: مهندس سید بهنود حسینی رضی - جمعه 7 آبان 1395 ساعت 16 الی 18 بخش کارگاه های آموزشی نمایشگاه

مهارت های فنون ارائه مطلب با استفاده از ابزارهای دیجیتال  -   نام استاد: مهندس سید بهنود حسینی رضی - جمعه 7 آبان 1395 ساعت 18 الی 20 بخش کارگاه های آموزشی نمایشگاه

لازم به توضیح است شرکت در این کارگاه ها برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان میباشد.

جهت ثبت نام در این کارگاه ها تا رو چهارشنبه 5 آبان ماه به دفتر آموزشهای مهارتی و دانش بنیان - طبقه همکف ساختمان شماره 2 مجتمع دانشگاهی نیایش - مراجعه فرمایید.